> > > Dwergdikkopje

Dwergdikkopje (Thymelicus acteon)

Uiterlijk: Het dwergdikkopje lijkt van de onderkant veel op het geelsprietdikkopje en het zwartsprietdikkopje: een egaal gele vleugel met oranjegele rand. Van boven heeft de tekening op de vleugel meer wat weg van het groot dikkopje, maar die is groter en heeft lichtgele vlekjes op de onderkant van zijn vleugels.

Voorkomen: Vrij algemene soort in grote delen van Europa en bewoner van ruig kalkgrasland. De soort komt in Nederland helaas niet voor.

Waardplant: Verschillende grassoorten, waaronder gevinde kortsteel.

Vliegtijd: Juni tot half augustus.

Dwergdikkopje (Thymelicus acteon) Dwergdikkopje (Thymelicus acteon)