Rietgans (Anser fabalis)

De rietgans is een onopvallende soort qua uiterlijk met een voornamelijk bruin verenkleed en slechts een klein deel van de snavel oranje. De poten hebben wel een vrolijke oranje kleur. Er zijn een aantal sterk gelijkende (onder)soorten waarover discussie is of het nu wel of niet volwaardige soorten zijn.

Het uiterlijk is misschien niet zo spannend, maar de soort kan wel indrukwekkend zijn vanwege de grote aantallen waarmee ze samen komen. Ik heb zonsopkomsten meegemaakt waarbij de rietganzen bij zonsopkomst massaal van hun slaapplaats in de Engbertdijksvenen wegvlogen om te foerageren. Een prachtig gezicht, maar een nog mooier geluid!

Opvliegende rietganzen Opvliegende rietganzen Grote groepen rietganzen bij zonsopkomst