Kolgans (Anser albifrons)

Van dichtbij is de kolgans goed te herkennen aan de witte vlek om zijn snavel. Van veraf is de soort vrij gemakkelijk te verwarren met de grauwe gans. In vlucht kun je de soort herkennen aan zijn gestreepte buik.

Je kunt de soort in de winter soms in enorme groepen aantreffen in het veld. Vaak ook gemixt met onder andere de grauwe gans.

Kolgans (Anser albifrons) strekt de vleugels Grote groep kolganzen Kolganzen