Dwerggans (Anser erythropus)

De dwerggans is een kleine ganzensoort die veel lijkt op de kolgans. Het verschil zit hem in dat de dwerggans een gele oogring heeft en dat de witte tekening rond de snavel verder doorloopt over het voorhoofd.

De dwerggans is erg zeldzaam en enorm achteruit gegaan in aantallen. Vanwege deze achteruitgang is er een project opgezet in Zweden waar brandganzen dwerggans eieren uitbroeden en de jongen ook opvoeden. Omdat de brandganzen in Nederland overwinteren worden hier in de winter ook kleine groepjes dwergganzen gezien.

Dwergganzenpaartje in de uiterwaarden van de IJsel Dwerggans (Anser erythropus) tussen de grauwe ganzen