Casarca (Tadorna ferruginea)

De casarca is met zijn bijzondere roodbruine kleur en geelbruine kop een eendensoort die moeilijk te verwarren is met andere soorten.

De soort hoort bij de familie van de halfganzen. Een groep die qua formaat tussen een eend en een gans inzit. Een nauwe verwant die algemeen in Nederland voorkomt is de bergeend.

Man

Casarca (Tadorna ferruginea) in vlucht