> > > Turkse rombout

Turkse rombout (Gomphus schneiderii)

Uiterlijk: De Turkse rombout is de oostelijke tegenhanger van "onze" beekrombout. Ze hebben helder blauwe ogen en soms iets meer geel op de poten, maar zijn uiteraard het gemakkelijkst te determineren op de vindplaats, aangezien de beekrombout niet in oost Turkije voorkomt. In hetzelfde verspreidingsgebied komt de levantrombout ook voor, maar die heeft meer geel op de poten en een uitgebreidere gele lengtestreep op de laatste segmenten van het achterlijf.

Voorkomen: De Turkse rombout is een soort van snel stromende bergbeken in Turkije.

Vliegtijd: April tot juli

Man

Turkse rombout (Gomphus schneiderii)