Gaffellibel (Ophiogomphus cecilia)

Uiterlijk: De gaffellibel is moeilijk te verwarren met andere soorten: het is de enige rombout in Europa die lichtgroen is. Wel kan het zijn dat ze soms nog wat gelig lijken, bijvoorbeeld als ze vers zijn, in die gevallen is het onderscheid met andere rombouten lastiger te maken. De tekening en bouw van het beestje zou dan uitsluitsel moeten geven.

Voorkomen: In Nederland is de soort voornamelijk langs de Roer en bij Swalmen te vinden, maar de laatste jaren worden er soms exemplaren op andere locaties gevonden. In Nederland is de soort hoe dan ook erg zeldzaam, mede omdat hij aan stromend water gebonden is. In midden-Frankrijk komt de soort meer voor, bijvoorbeeld langs de Loire.

Vliegtijd: Half juli tot augustus.

Man

Gaffellibel (Ophiogomphus cecilia) langs de Roer bij Paarlo

Vrouw

Vrouwtje Gaffellibel (Ophiogomphus cecilia) bij Swalmen, Noord-Limburg