Stormmeeuw (Larus canus)

De stormmeeuw lijkt als volwassen vogel qua tekening erg op de zilvermeeuw. Hij is alleen een stuk kleiner, net iets groter dan de kokmeeuw. De stormmeeuw is in de zomer voornamelijk aan de kust gebonden, maar in de winter kun je ze ook in het binnenland aantreffen, vaak zelfs in de stad en bij parkvijvers tussen groepen kokmeeuwen.

Stormmeeuw (Larus canus) kopportret Stormmeeuw (Larus canus) (1e winter) Stormmeeuw (Larus canus) adult in vlucht Stormmeeuw (Larus canus) (1e winter)