Noordse stern (Sterna paradisaea)

De noordse stern lijkt erg veel op het visdiefje, maar is hiervan het gemakkelijkst te onderscheiden doordat het visdiefje een zwarte snavelpunt heeft. De noordse stern heetf een volledig rode snavel. Deze elegante vogel zet elk jaar een indrukwekkende prestatie neer: hij trekt ieder jaar van de zuidpool naar de noordpool om daar te broeden en legt zo per jaar 70.000 kilometer vliegend af.

Parende noordse sterns