> > > Noordse winterjuffer

Noordse winterjuffer (Sympecma paedisca)

Uiterlijk: De noordse winterjuffer is van de bruine winterjuffer te onderscheiden doordat de soort een extra randje van de glanzend groene tekening over de zijkant van het borststuk heeft lopen. Bij de bruine winterjuffer is deze tekening aaneengesloten.

Voorkomen: Zeldzame soort van laagveenmoerassen. De soort is voor de voortplanting afhankelijk van zachte planten, zoals lisdodde, om de eitjes op af te zetten.

Vliegtijd: De vliegtijd van de winterjuffers is een bijzonder verhaal, omdat ze als enige Nederlandse libellensoorten als volwassen dier (imago) overwinteren. De soort sluipt uit in de (na)zomer en de imago's blijven dan de hele winter in leven, dankzij een soort van antivries in hun lijf. Ze zitten doorgaans de hele winter stil op een takje en zijn dan extreem lastig te vinden, maar op zonnige dagen in februari kunnen ze zelfs vliegend aangetroffen worden. In april zijn de winterjuffers de eersten die zich al weer voortplanten. Door deze bijzondere, maar ook risicovolle overwintering voorkomen ze voor een groot deel concurrentie van andere libellensoorten.

Noordse winterjuffer (Sympecma paedisca) in tegenlicht met bokeh Noordse winterjuffer (Sympecma paedisca) in het eerste winterzonnetje Noordse winterjuffer (Sympecma paedisca) in de sneeuw Noordse winterjuffer (Sympecma paedisca) met rijpkristallen Noordse winterjuffer (Sympecma paedisca) bedekt met een dikke laag rijp

Vrouw

Noordse winterjuffer (Sympecma paedisca)