> > > Bruine winterjuffer

Bruine winterjuffer (Sympecma fusca)

Uiterlijk: De bruine winterjuffer is van de veel zeldzamere noordse winterjuffer te onderscheiden doordat de soort een aaneengesloten tekening heeft op de zijkant van het borststuk, terwijl de noordse winterjuffer een losstaande streep heeft.

Voorkomen: Vrij algemene soort van vennen en poelen met verlandingsvegetatie.

Vliegtijd: De vliegtijd van de winterjuffers is een bijzonder verhaal, omdat ze als enige Nederlandse libellensoorten als volwassen dier (imago) overwinteren. De soort sluipt uit in de (na)zomer en de imago's blijven dan de hele winter in leven, dankzij een soort van antivries in hun lijf. Ze zitten doorgaans de hele winter stil op een takje en zijn dan extreem lastig te vinden, maar op zonnige dagen in februari kunnen ze zelfs vliegend aangetroffen worden. In april zijn de winterjuffers de eersten die zich al weer voortplanten. Door deze bijzondere, maar ook risicovolle overwintering voorkomen ze voor een groot deel concurrentie van andere libellensoorten.

Overwinterend

Berijpte bruine juffer Berijpte bruine juffer Bruine winterjuffer (Sympecma fusca) overwinterend in pijpestro Bruine winterjuffer (Sympecma fusca) Berijpte bruine juffer

Jong mannetje

Jong mannetje Bruine winterjuffer (Sympecma fusca)

Vrouwtje in het voorjaar

Bruine winterjuffer (Sympecma fusca)