> > > Tengere grasjuffer

Tengere grasjuffer (Ischnura pumilio)

Uiterlijk: De tengere grasjuffer is een soort waarbij het mannetje erg veel op het lantaarntje lijkt. Het verschil is dat het lichte deel op het achterlijf over 2 lichaamssegmenten heen valt, in plaats van alleen op segment 8. Verse vrouwtjes zijn prachtig oranje en in die vorm onmiskenbaar. Wanneer de vrouwtjes uitkleuren worden ze vaak olijfgroen of een bijzondere kleur blauw die je ook niet bij andere juffers ziet.

Voorkomen: De tengere grasjuffer is een vrij zeldzame soort en komt het meeste voor in ondiep, nieuw ontstaan water. Het is doorgaans een echte pionierssoort die soms massaal kan voorkomen op plekken waar aan natuurontwikkeling gedaan word.

Vliegtijd: Lange vliegtijd van mei tot september.

Copula

Copula Tengere grasjuffer (Ischnura pumilio)

Man

Tengere grasjuffer (Ischnura pumilio) man

Tengere grasjuffer (Ischnura pumilio)

Vrouw

Jonge vrouw Tengere grasjuffer (Ischnura pumilio)

Tengere grasjuffer (Ischnura pumilio)

Jong vrouwtje Tengere grasjuffer (Ischnura pumilio)