Grasmus (Sylvia communis)

De grasmus is een algemene zanger die zich in het voorjaar vaak goed laat horen. De soort zit veel in lage begroeiing en struiken te schetteren en zingen.

De soort is herkenbaar aan het witte keeltje en grijze kapje, maar heeft nog een paar sterk gelijkende soorten, zoals de braamsluiper.

Grasmus (Sylvia communis) Grasmus (Sylvia communis)