Fitis (Phylloscopus trochilus)

De fitis is een onopvallend, geelbruin vogeltje dat goed te herkennen is aan zijn vrolijke zang. Die zang is dan ook de beste manier om hem te onderscheiden van de tjiftjaf. De tjiftjaf is namelijk qua uiterlijk alleen van de fitis te onderscheiden door zijn donkere pootjes en dat is in het veld niet altijd goed te zien.

De tjiftjaf is een bewoner van vochtige gebieden en is veelal in wilgen aan te treffen, waar hij leeft van mugjes en insecten. De fitis is dan ook een zomergast.

Fitis (Phylloscopus trochilus) zing tussen het frisse groen