> > > Waterral

Waterral (Rallus aquaticus)

De waterral is een bijzonder schuwe vogel die zich veel tussen riet en begroeiing van oevers ophoud. Je hoort hun harde gillen veel vaker dan dat je ze ziet. In de winter heb je betere kansen deze vogel ook daadwerkelijk te zien te krijgen, vooral als er al een tijdje ijs ligt.

Waterral (Rallus aquaticus) Waterral (Rallus aquaticus) sluipt door het riet