Smaragdlibel (Cordulia aenea)

Uiterlijk: De smaragdlibel is een mooie glanslibel die vrij lastig van sommige familieleden te onderscheiden is. De vrouwtjes hebben een achterlijf wat overal even dik is, de mannetjes hebben meer een knotsvorm. In tegenstelling tot de metaalglanslibel ligt het zwaartepunt van de knots in de laatste segmenten, in plaats van in het midden. De smaragdlibel mist de gele vlekken aan de zijkant van het lichaam van de zeldzame gevlekte glanslibel.

Verse exemplaren zijn groen met bruinige ogen, de wat langer vliegende dieren kleuren bruin uit en krijgen prachtig groene ogen.

Voorkomen: Algemene soort van vennen en laagveenmoerassen

Vliegtijd: De smaragdlibel is een voorjaarssoort: je kunt ze aantreffen van mei tot juli.

Smaragdlibel (Cordulia aenea) in vlucht Uitgekleurde Smaragdlibel (Cordulia aenea) Uitsluipende Smaragdlibel (Cordulia aenea) Vers uitgeslopen mannetje Smaragdlibel (Cordulia aenea) Glas-in-lood: close-up van de vleugel van een Smaragdlibel (Cordulia aenea)