Lepelaar (Platalea leucorodia)

Een grote vogel waarbij de snavelvorm hem onmiskenbaar maakt. De lepelaar gebruikt zijn snavel om kleine diertjes uit het water te filteren. Van visjes tot kevers en larven. De lepelaar is in Nederland hoofdzakelijk een zomergast.

Lepelaar (Platalea leucorodia)