> > > Kleine karekiet

Kleine karekiet (Acrocephalus scirpaceus)

Qua uiterlijk is de kleine karekiet lastig te onderscheiden van zijn nauwe verwanten als bosrietzanger. Het geluid van de karekiet is echter wel gemakkelijk herkenbaar en meestal zal je deze soort ook meer horen dan zien omdat ze vaak diep in het riet zingen.

Rietzanger zingt in het riet Kleine karekiet (Acrocephalus scirpaceus) zingt in het riet