Grutto (Limosa limosa)

De grutto is voor mij de mooiste weidevogel (misschien op de mannetjes kemphanen na). Met zijn mooie oranje bruine kleuren, lange snavel en lange poten is het een elegante verschijning die slechts te verwarren is met zijn nauwe verwanten, zoals de rosse grutto. Het onderscheid is wel vrij gemakkelijk, de rosse grutto heeft een roodbruine buik, de 'gewone' grutto een gebandeerde, lichte buik.

De grutto's zijn zomergasten die in de loop van maart vaak weer voor het eerst worden gezien en ook in dezelfde periode paren. De broedperiode loopt tot de maand juni, waardoor broedsels vaak kapot worden geslagen door het maaien. Mede hierdoor gaat het helaas niet al te best met deze prachtige vogel.

Grutto (Limosa limosa) in berijpte wereld Grutto (Limosa limosa) bij zonsondergang in natuurlijke setting Roepende Grutto (Limosa limosa) kopportret Grutto (Limosa limosa) tussen de boterbloemen Grutto (Limosa limosa) in tegenlicht Grutto (Limosa limosa) in rijke bloemenweide Gruttosilhouet voor opkomende zon Grutto (Limosa limosa) in mistig weiland Groothoekopname van een Grutto (Limosa limosa) bij zonsopkomst Grutto (Limosa limosa) op paal met fluitekruid