> > > Groene specht

Groene specht (Picus viridis)

De groene specht is in Nederland dankzij zijn unieke kleur onmogelijk te verwarren met andere soorten. Alleen de grijskopspecht lijkt veel op hem, maar die komt in Nederland eigenlijk niet voor. De groene specht foerageert, in tegenstelling tot zijn meeste familiegenoten, voornamelijk op de grond. Hun lievelingskostje is namelijk de rode mier. Verder leven ze ook van wormen en allerlei insecten die ze vinden op de bosbodem.

Groene specht (Picus viridis)