> > > Geoorde fuut

Geoorde fuut (Podiceps nigricollis)

De geoorde fuut is een kleine futensoort die in Nederland als broedvogel vrij schaars is. In Nederland worden ze vooral veel in veengebieden aangetroffen. De soort is in de zomer makkelijk te herkennen aan de gele oorpluimen die van het oog over de wangen lopen. Van dichtbij kun je genieten van de prachtige rode ogen van deze soort.

De soort broed in vegetatierijke, ondiepe meren en maakt een drijvend nest van dood planten materiaal. Geoorde futen leven van insecten die ze zowel op het wateroppervlak als onder water vangen (bijvoorbeeld libellenlarven en waterkevers). Ook kleine visjes worden gegeten.

Geoorde fuut (Podiceps nigricollis) spot een vliegje Geoorde fuut (Podiceps nigricollis) hapt naar een vliegje Paartje geoorde futen

Balts

Baltsende geoorde futen

Even de vleugels strekken

Geoorde fuut (Podiceps nigricollis) portret in geel

Geoorde fuut (Podiceps nigricollis) met een laag standpunt