> > > Aalscholver

Aalscholver (Phalacrocorax carbo)

De aalscholver is een grote, zwarte vogel die doorgaans gemakkelijk te onderscheiden is aan formaat, kleur en de lange snavel waarmee ze vis vangen. Onder vissers geen populaire vogel. Op zich wel begrijpelijk, want het zijn effectieve vissers die vaak in groepen op scholen vis jagen. Ze zijn hiervoor uitstekend uitgerust met zwemvliezen en een verenpak dat geen lucht vasthoud, waardoor ze goed onder water kunnen zwemmen. Hun veren zijn dus niet ingevet en het nadeel van dit verenpak is dat het dus gedroogd moet worden. Je kunt daarom regelmatig aalscholvers met gespreide vleugels zien zonnen.

In Nederland heeft de populatie van de aalscholver flink geschommeld, mede door jacht, maar ook de inpoldering van de zuiderzee. Het is dan ook een zeldzame vogel geweest, maar de laatste jaren gaat het ontzettend goed met deze vogel en kom je ze overal tegen.

Aalscholver (Phalacrocorax carbo) Aalscholver (Phalacrocorax carbo) in vlucht met trage sluitertijd Aalscholver (Phalacrocorax carbo)