Orientjuffer (Epallage fatime)

Uiterlijk: De oriëntjuffer is een bijzondere juffer. Ze zijn een stuk robuuster gebouwd dan andere juffers en hebben donkere vleugelpunten. Vrouwtjes kunnen soms zelfs helemaal donkere vleugels krijgen. De mannetjes zijn van top tot teen blauw berijpt als ze uitgekleurd zijn, vrouwtjes hebben een lichtblauw-zwart patroon op de rug. De soort heeft erg korte doornen op de poten vergeleken met de meeste andere juffers. Bijzonder is ook dat de soort in rust zijn vleugels gespreid houd. Deze houding, gecombineerd met hun blauwe berijping en stevige bouw kan verwarring met bijvoorbeeld een oeverlibel in de hand werken.

Voorkomen: In zuidoost Europa is de soort niet zeldzaam. Vooral in Griekenland en Turkije komen ze algemeen voor in stromend water, maar het verspreidingsgebied is erg klein.

Vliegtijd: Eind april tot half augustus.

Oriëntjuffer Oriëntjuffer Oriëntjuffer